Det var særlig to saksfelt som skilte partiene da Stjørdal kommunestyre behandlet budsjettet for neste år: sosial utjevning og tiltak for barn og unge. SV fremmet flere forslag for å styrke skolene og forebygging i ungdomsmiljøet. Dessverre valgte flertallspartiene Sp, H, Frp, MDG og KrF å vedta et budsjett som trosser lærernormen og øker kostnadene for innbyggere som fra før rammes av den høye prisveksten.

Vi opplever at mat, strøm og det aller mest er blitt dyrere. Norske husholdninger har i gjennomsnitt fått 18 000 kr mindre å rutte med i 2022, og dette rammer hardest de som har minst fra før. For stadig flere av innbyggerne i Stjørdal strekker ikke pengene til, og for noen blir det kanskje et valg mellom mat og strøm fra dag til dag. Sånn kan vi ikke ha det. Mobiliseringen av gaver og mat fra frivillige nå før jul er en imponerende og hjertevarm dugnad. Så er dette også politikk. Kommunen må gjøre mer for å sikre at alle innbyggerne har gode og trygge liv her hos oss.

Morten Harper, kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV. Foto: Jan Erik Sundøy

Enigheten i statsbudsjettet mellom SV og regjeringspartiene betyr at det betales ut 1000 kroner ekstra til alle sosialhjelpsmottakere, pluss ytterligere 1000 per barn. Det kommer godt med for en del innbyggere også i Stjørdal. Vi må møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av.

I kommunestyremøtet forrige uke leverte SV, Ap og Rødt et felles budsjettforslag der vi prioriterte økt kommunal bostøtte til barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntekt. Vi ville øke den med 1000 kroner i måneden, og gi en hjelpende hånd til familier der 12.000 kroner ekstra i året gjør en veldig stor forskjell. Dette kunne vi få til med en budsjettpost på 500.000. Men et slikt tiltak for å redusere forskjellene ville ikke ordførerpartiene Sp, H, Frp, MDG og KrF ha noe av. I stedet vedtok de å øke husleien i de kommunale utleieboligene med 1 million kroner neste år! Her er det ikke mye å se til Robin Hood, snarere Sheriffen av Nottingham.

Samtidig vet vi at det er store udekte behov i skolene våre. Kommunedirektøren erkjente allerede i sitt budsjettforslag at innfrielse av lærernorm og vedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke kunne garanteres for skoleåret 2023/24. Siden har flere rektorer og lærernes tillitsvalgte advart om at budsjettet bryter med utdanningsloven. Soleklare advarsler som flertallet Sp, H, Frp, MDG og KrF valgte å ignorere.

For SV er det opplagt at vi må ha et budsjett som oppfyller lærernormen. Denne normen er et minimum, og i tillegg fremmet vi forslag om flere lærere og miljøveiledere. Dessuten ville vi nesten tredoble pengene til fysiske læremidler, slik at det var rom for å kjøpe inn i det minste én ny bok per elev. Fellesskolen bygger samfunnet vårt for framtida. Vi skal gi ungene de beste forutsetningene gjennom en skole som har ressursene til å se og inkludere alle.

Med ønske om en fin jul og et godt nytt år!