Det er med stor undring jeg leser hva Kåre M. Børseth skriver i sitt leserbrev i Bladet tirsdag 16. november 21. Ingen kan i allefall beskylde han for å ha fulgt med i timen! Hadde han gjort det, så ville han ha visst at Stjørdal og Meråker Bonde – og Småbrukarlag lenge har hatt et ganske stort og iherdig engasjement mot nedbygging av matjord. Dette har vi gjort både via innspill før behandling av saker i kommunestyret, ulike dialogforum, klager på vedtak etc etc. Dette har vært angående både nedbygging av matjord og omdisponering av matjord til andre formål. Vi har lenge poengtert viktigheten av at Stjørdal kommune ivaretar ALL dyrkbar mark, og ikke godtar hverken bygging av boliger eller veg på denne. Stjørdal og Meråker Bonde – og Småbrukarlag har vært våken og på banen hele veien, men det spørs nok her om ikke Kåre M. Børseth har duppet av litt.

Når vi fremhever fordelene ved å benytte, og oppgradere, gang – og sykkelbane som allerede eksisterer mellom Stjørdal sentrum og Haraldreina, må det være lov å påpeke at dette har flere positive ringvirkninger enn at dyrkbar mark blir vernet mot å asfalteres ned.

Vårt nasjonale mål er å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden. Dette bør også Stjørdal kommune delta aktivt for å nå, og det gjør vi ikke ved å fortsette å bygge ned dyrkbar mark.

Stjørdal og Meråker Bonde – og Småbrukarlag vil fortsette kampen for økt jordvern!

Åse Helene Monsø

Leder

Stjørdal og Meråker Bonde – og Småbrukarlag