Mange av oss ble skikkelig frustrert når vi satte oss til rette for å lytte og se på Nrk sine nyheter og intervjuer i helga.

Det startet med en planlagt uthengning av vår stødige og flinke helseminister Ingvild Kjerkol.

Det gikk på manglende bemanning i vårt helesevesen, Ingvild svarte, men fikk ikke fullført sine tanker før intervjueren avbrøt henne! Hvor har god folkeskikk blitt av?

Det neste innslaget som ble tiljublet uten kritikk var en utvidelse av Østfollbanen fra Ski til Oslo, som reduserte reisetiden med kolossale 11 minutter pr. tur til en byggekostnad av over 30 milliarder.

Mitt spørsmål blir da: Hvem foretar sånne prioriteringer i vårt storting? Er det helt tilfeldig at et lokalsamfunn får sånne kolossale innvesteringer.

Dette er faktisk våre sårt tiltrengte skattekroner som kunne vært fordelt til å forsterka vår bemanning i vårt helsevesen. Det hadde vært en god tanke å fordele disse enorme milliardene der behovet er størst! Det vill si å styrke våre kommuner over hele landet!

Tenk på hva vår helseminister kunne ha utrettet med over 30 milliarder.