Hvorfor får ikke pensjonistkoret støtte fra Den Kulturelle Spaserstokken?

Vi får omsider svar fra Stjørdal kommune at Den kulturelle Spaserstokken dessverre ikke kan gi tilskudd til lokale lag og foreninger.

Stjørdal kommune søker om midler fra den kulturelle spaserstokken hvert år og tildeles midler som beregnes etter antall innbyggere over 67år.

I retningslinjene for spaserstokken står det: Pengene skal gå til profesjonell kunst og kulturformidling innen alle sjangere som gir eldre et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Tilbudet må gjerne skje med kunstnere og andre kulturaktører på lokalt nivå.

Da må vi spørre: Er ikke et pensjonistkor en kulturaktør?

Vi får som en hyggelig hilsen fra Stjørdal kommune: Håper at Stjørdal pensjonistkor vil fortsette å glede de eldre på bosenter og sykehjem med vakker sang.

Men koret er ikke med i vurderingen når midlene fra spaserstokken skal vurderes. Er det noe rart at frustrasjonen brer seg?

For noen år siden fikk koret vårt midler fra den kulturelle spaserstokken. Hva har skjedd?

Nå må politikerne våre virkelig våkne og sjekke opp hvor disse midlene havner.

Jeg håper at dere tør å rydde opp i dette problemet som den kulturelle spaserstokken har kommet i. Dere har det endelige ansvaret, mine venner!