«Vi ser behov for å oppklare noen forhold overfor befolkningen»