Debatt

«Jeg tror innbyggerne i Stjørdal er så oppegående at de skjønner hva som er valgflesk og ikke»

Fremskrittspartiets Nelly Anita Lian. Foto: Bjørn Fuldseth