Jeg, som har gjort min plikt og nå kan krever min rett. Jeg, som bor i en kommune som skal være et godt valg for fremtiden og hvor alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet (visjon og mål for Stjørdal kommune).

Jeg, som du lovet å skulle oppleve trygghet, bistand og omsorg. Jeg, som skulle få et tilbud stående klart, med god pleie og omsorg nå som jeg trenger det. Jeg, som du lovet et tjenestetilbud med meningsfulle dager og mulighet til daglig aktivitet. Jeg, som skulle få en personsentrert omsorg som var tilpasset akkurat meg (Senterpartiets partiprogram 2021-2025).

Har du glemt meg?

Jeg, som er en av over 100.000 mennesker med demens i Norge, og en av 400.000 som i dag bor på norske sykehjem (SSB). Jeg, som har jobbet hele mitt liv for å bygge opp dette landet til den velferdsstaten den er i dag.

Jeg, som har arbeidet på jordene, på sjøen, i skogen og i helsevesenet. Jeg, som produserte melken du drakk, fisket fisken du spiste, hogde veden som holdt deg varm og tok vare på deg da det var du som trengte det. Jeg, som i dag ikke lenger klarer å kreve min plikt, eller rope høyt om det du har glemt.

Har du glemt meg?

Jeg, som du lovet lokalt laget mat som var basert på lokale ressurser. Jeg, som du lovet at skulle få mulighet til å forme mitt eget liv og bruke evnene mine. Jeg, som skulle få demensvennlig teknologi og støtte til mine pårørende. Jeg som skulle få følge interessene mine og ha en innvirkning i samfunnet (Senterpartiets partiprogram 2021-2025).

Hvis du har glemt meg, så går det fint. Jeg glemmer også mye, inkludert alt det du lovte at du skulle gjøre...bare jeg stemte på deg.