Kommunestyret vedtok nettopp en omstridt reguleringsplan for Øvre Arnstadåsen. Både under behandlingen i kommunestyret og i et debattinnlegg prøver Anderssen å velte ansvar over på de som påpeker svakheter eller feil ved forslaget. («Det nytter ikke å bare si nei, finn alternative områder, tordnet Anderssen (H)» ifølge Bladet.)

Anderssen bør vite bedre. Hvis man skulle følge en slik logikk, kunne jo alle bruke sin eiendom som de ville - med mindre den som protesterte kom opp med et alternativ. Det blir som å si til foreldre med krav på barnehageplass at barnehagen er full, og at de bare får plass hvis de først peker ut hvilket av de andre barna som skal miste plassen sin! Areal er en svært begrenset ressurs, og arealplanlegging er helt konkret verdifordeling: Når noen oppnår en fordel, får noen andre en ulempe. Derfor har vi detaljerte regler for hvordan arealplanlegging skal foregå - med krav til varsling, undersøkelser og offentlighet. Først når all informasjon er på plass, skal politikerne vurdere saken. Når kommunen får et forslag om å bygge ut et område, er administrasjonens og politikernes oppgave å vurdere om utbygging er «til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». Gjennom plan- og bygningslovens regler skal Anderssen og kolleger ta vare på våre felles arealressurser på vegne av oss alle. Utbygging kan skje når fordelene for samfunnet er store nok, og ulempene for omgivelsene er små nok.

Situasjonen rundt Øvre Arnstadsåsen er utfordrende, og da er det bekymringsverdig når et medlem av planutvalget forsvarer sitt standpunkt med «finn på no’ bedre sjøl, da!» Jeg håper Anderssen vet bedre - i så fall er utsagnet bare usympatisk og arrogant.

Hvis Anderssen derimot faktisk tror det er sånn kommunal arealforvaltning fungerer, er det på tide at noen andre overtar tillitsvervet.