Stjørdal Frivillighetssentral har nå kommet godt i gang med BUA. BUA er en ideell nasjonal organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter gjennom gratis utleie av utstyr til forskjellige sports- og fritidsaktiviteter.

Dette har stor betydning for barns mulighet for deltakelse i aktiviteter som betinger egnet utstyr.

Familier, vennegrupper, barnehager og skoler gis også mulighet til å gjøre positive, sosiale og helsebringende aktiviteter sammen uten å måtte gjøre kostbare innkjøp. Vi i Redd Barna Stjørdal ser derfor på dette som et svært viktig bidrag til inkludering og utjevning av sosiale ulikheter i samfunnet.

Redd Barna Stjørdal ønsker å gi honnør til Stjørdal Kommune som nå har sikret driften av BUA ut 2021, samtidig som vi sterkt oppfordrer til at tilbudet både får forutsigbarhet og trygghet for videre drift framover.

Styret i Redd Barna Stjørdal,

Kari Dahlen Aspenes, Stephany Aasen Rønning, Margrethe Mære Husby, Tove Ringø Næss, Ann Karin Lorås, Ann Iren Jamtøy