Jeg leser om stans av veibygging i Hommelvik, og lar meg sjokkere over alvoret i saken – det viser seg at grunnen var dårligere enn først antatt og nylig ras anses som svært alvorlig.

Men mest lar jeg meg sjokkere over vår nonsjalante ordfører som i pressemelding hevder at «Malvik kommune aksepterer ikke at verken vegbygging eller andre utbyggingsprosjekter går på akkord med innbyggernes og storsamfunnets trygghet og sikkerhet».

Vel, det er jo nettopp det man aksepterer, hvis man nekter å foreta konsekvensutredninger, Trond Hoseth!

Nå har kommunestyret nettopp mandag 30. januar med 22 mot 9 stemmer vedtatt at Moan/Stasjonsfjæra i Hommelvik skal bygges ned med 13 blokker, alt innenfor 100 metersonen. Og dette uten konsekvensutredning - noe opposisjonen i møtet, og innbyggerne i årevis, unisont og høylytt har krevd.

Tidligere analyser har vist at det er skredfare i Hommelvikbukta, få meter fra prosjektert utbyggingsområde, som for øvrig er innbyggernes friluftsområde. Men her skal det altså bygges, til utbyggers store lykke og innbyggernes fortvilelse, og helt uten konsekvensutredning! Og dette til tross for at ledelsen forrige mandag, da dette ble klubbet igjennom i 2. gangs behandling i kommunestyret, var fullstendig klar over de siste alvorlige opplysningene i veiutbyggingssaken, men uten å nevne det med et ord under behandlingen av Moan-saken eller andre saker på møtet!

Dessverre er denne type tilbakeholdelse av informasjon regelen heller enn unntaket hos posisjonspartiene i Malvik kommune.

Silje Ohren Strand går til kraftig angrep på eget parti. Foto: Anders Fossum / SB

Som medlem i Malvik Arbeiderparti er jeg glad for at jeg har Bevar Moan og Stasjonsfjæras Facebook-side som informasjonskanal. Der har jeg kunnet få informasjon om plutselige Aresam (Utvalg for areal og samfunnplanlegging) og kommunestyremøter, som fant sted hhv. 12. januar og 30. januar. Her ble saken om utbyggers forslag med arbeidstittel «Hommelvik Stasjonsby» hastig behandlet.

Hva som skjedde med høringsprosessen er uklart …? De over 100 høringsuttalelsene ble svært selektivt og i vage formuleringer svart på i kommuneadministrasjonens saksframlegg. Man må spørre seg: Hvorfor skal slike avgjørelser alltid tas i forbindelse med ferie og høytid? Hvorfor slik hast? Når skulle folk få tid til å sette seg inn i saksdokumentene? Og hvorfor visste jeg som partimedlem ikke om møter og innsyn i saksdokumenter før den 5. januar – etter å ha mast om det?

Det har vært gjort mange analyser av grunner til at folk kutter ut Arbeiderpartiet. Jeg har også mine tanker om hvorfor: Jeg tror det er fordi store deler av Arbeiderpartiet ikke forstår seg på demokrati.

På siste medlemsmøte jeg var på den 6. september 2022 ble jeg belært av ordfører Hoseth om demokratiske prosesser. Jeg velger nå å beskrive hendelsen fordi den var så besynderlig.

Vi var 19 medlemmer til stede på møtet denne kvelden, hvor det skulle stemmes over Malvik Aps høringsuttalelse til Moan-saken. Det oppsto en diskusjon under møtet der flere ønsket å gå for undergang under jernbanen og flere ønsket et krav om maks seks etasjer. Men så skjedde det som for meg fortsatt framstår som et demokratisk mysterium: Det ble skrevet høringsinnspill der medlemsmøtet gikk inn for overgang over jernbanen (slik utbygger ønsket – jeg stemte imot), for åtte etasjer (slik utbygger ønsket – jeg stemte imot), og det ble besluttet at det ikke var behov for konsekvensutredning (som jeg hadde krevd i et tidligere møte). Og på slutten av møtet skulle vi 19 stemme over det endelige høringsinnspillet. Og den eneste som stemte mot, var meg.

Jeg ble veldig i stuss, rakte opp hånda og poengterte at: «Når jeg stemmer mot, så er det en logisk følge av hvordan jeg stemte tidligere i kveld».

Men nei da – hele rommet stemte i: Det var jeg som ikke skjønte – det fantes ingen sånn logikk. Nå hadde medlemsmøtet bestemt disse punktene, og da var det ikke logisk å stemme mot. «Det er demokrati i praksis!» ble jeg fortalt.

Ikke å notere dissens, altså – dét er ikke demokrati i praksis?

På tross av at vi gjennomførte avstemning, fantes det med andre ord bare én valgmulighet?

Ordfører Hoseth vendte seg mot meg for å belære meg om demokrati: Hvis jeg bare var uenig i ett av punktene, ja da stemte jeg for. «Og om jeg er uenig i flere?»

Så logikken er: Flertallet har bestemt og da stemmer man for høringsinnspillet uten dissens. Men hvorfor skal man overhodet stemme over høringsinnspillet da? Jeg vil ha dissensen med i saksbehandlinga! Hva er det jeg ikke forstår?

Og hvordan kan avstemning blant 19 av MAPs 199 medlemmer omtales som «enstemmig medlemsmøte» under kommunestyremøtet? Det er interessant å merke seg hvordan både SP og Høyre har representanter som taler imot eget parti under kommunestyrebehandlingen. Ap derimot opererer ikke med konseptet dissens. Blir motforestillinger under medlemsmøter protokollført?

Motstanden mot utbygging på Moan har vært massiv, etter at befolkningen ad omveier fikk klarhet i hva som var i ferd med å skje: Det er tydelig at det har vært en meget god kontakt mellom utbygger og administrasjon samt politikere utenfor den formelle dokumentasjon i saken. Det var i ferd med å gå under innbyggernes radar. Men innbyggerne fortsetter sin kamp for å bli hørt, og høringsuttalelsene utgjorde over 100 i tallet. Og når man da i all hast likevel tvinger igjennom dette i Aresam- og kommunestyremøte, så er ikke dét demokrati, politikere! Jeg vet ikke lenger hva jeg skal kalle det dere driver med.

Sjokkerende og provoserende nok uttaler ordfører Hoseth at utbygging ikke skal gå på bekostning av innbyggernes eller storsamfunnets sikkerhet, og hasteinnkaller Formannskapet i forbindelse med grunnforholdene når det gjelder veiutbyggingen. Da tar jeg det for gitt at kommunestyrets vedtak om utbygging på Moan reverseres og at konsekvensutredning blir iverksatt! Eller har posisjonen i Malvik kommune intet gangsyn?

Arbeiderpartiet må gjøre kraftige endringer i sin partikultur og sin saksbehandling, om de skal beholde min tillit som medlem. Og jeg forventer svar fra ordfører Trond Hoseth i denne avis: Hvorfor trengs ikke konsekvensutredning for Moan-utbyggingen? Tar du ansvar for at alle mulige risikoer og konsekvenser er kartlagt og presentert for de besluttende politikere?