«Nytt år, nye muligheter – ta lærdom av det gamle»