Debatt

Bladet beklager upresis framstilling

Kommuneoverlege Realf Helgesen skryter av ungdommene som tar både smittesporing, karantene og testing på alvor. Foto: Arkiv