Malvik kommune har de siste 10 årene hatt en stor endring og utvikling som kommune. På mange områder har utviklingen vært til det bedre, men også en endring som det er grunn til å stille noen spørsmål rundt.

Malvik har i alle år hatt et levende bygdesamfunn, og vært en nabo til en storby i norsk målestokk. Dette synes jeg er i ferd må å endre seg litt i feil retning. Er det levende bygdesamfunnet i ferd med å forsvinne? Mangel på industri og arbeidsplasser i kommunen har lenge vært et tema.

Der har det nå de siste årene skjedd en endring i riktig retning, Malvik har nå fått mange nye arbeidsplasser. Spørsmålet er i hvilken takt fremtidig industrietablering skal foregå? Henviser forøvrig til en artikkel av Torkel Ystgaard i Bladet for noen dager siden.

Spørsmålet nå er veien videre for Malvik kommune. En del av etableringene av nye arbeidsplasser har blitt til på dyrkajord. For ikke lenge siden sto også ledelsen i Malvik kommune frem å tilbød flere hundre mål av utmarka til utbygging av batterifabrikk.

Så hovedspørsmålet mitt er, er det på tide å få satt en markagrense i Malvik kommune? Det bør i så fall være et bredt sammensatt fora som ser på en slik sak. Og bør i alle fall innholde flere personer, enn dagens ledelse av Malvik kommune og Malvik Næringsforening.

I mange sammenhenger fremhever innbyggerne i Malvik nærhet til skog, og muligheter for et allsidig friluftsliv et av viktigste argument for å bo i Malvik. Håper våre folkevalgte også tar hennsyn til dette ønske i fremtiden.

Malviking