I Bladet tirsdag 6. juni skriver ordførerkandidat for Malvik Høyre, Eugen Sørmo, at «Malvik Høyre vil at du som innbygger skal få tilbake mer av råderetten over egne penger».

Gjelder dette bare i valgkampår? For Malvik Høyre har ikke levert et eneste budsjettforslag i løpet av denne perioden hvor eiendomsskatten er fjernet.

Videre kan Malvik Høyre holde seg for god til å fare med usannheter i valgkampen. Malvik Arbeiderparti har sagt at vi ikke vil øke eiendomsskatten. Tvert imot er årets sats lavere fordi vi har lovt at det du betaler i kroner i eiendomsskatt skal holdes på samme nivå. Dette løftet holder vi, og vi vil følge opp dette i kommende periode også.

Ordførerkandidaten for Malvik Høyre hevder at eiendomsskatten er et resultat av «dårlig økonomistyring og prioriteringer over lang tid». På onsdag var vi invitert til offisiell åpning av nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Er det dette Malvik Høyre mener med dårlige prioriteringer over lang tid? Var det da også en dårlig prioritering å bygge ny ungdomsskole i Hommelvik, og ny barnehage i Hommelvik og på Vikhammer?

Malvik Høyre må også gjerne oppklare ovenfor velgerne og partiene i posisjon hva de legger i «dårlig økonomistyring». Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet, og MDG og SV i forrige periode, prioritert hardt for å få kommuneøkonomien på rett spor. Det har vi lyktes med ettersom vi hvert eneste år har kunnet plassere overskuddet fra kommunebudsjettet på kommunens sparekonto, og blant annet sette av 1 million kroner i et dugnadsfond som er svært populært blant innbyggerne våre.

Det er ingen grunn til å lytte til Malvik Høyres svartmaling av situasjonen i Malvik. I kommunebarometeret for 2022 havner Malvik på en 21. plass, og leverer på viktige tjenester som skole, sosialtjeneste og pleie og omsorg. Når det gjelder økonomi, hadde vi Statsforvalteren på besøk senest i vår. Her kom det frem at kommunens økonomi vurdert som god.

Malvik Høyre må gjerne etterlyse mer samarbeid med private og ideelle aktører, men ikke engang Høyres ordførerkandidat i Trondheim er enig med Sørmo her. Malvik Arbeiderparti mener at de største oppgavene løser vi best i fellesskap. Vi ser ikke behovet for å sette bestemor ut på anbud eller for å drive skoler i privat regi. Det klarer vi best selv. Videre forsøker Sørmo å lokke velgerne med det han selv omtaler som «kostnadseffektive tjenester». Her må Malvik Høyre gjerne oppklare for velgerne hva disse kostnadseffektive tjenestene vil innebære. Sist Høyre hadde ordføreren i Malvik ble det kutta i arbeidsplasser. Med Arbeiderpartiet i spissen har heltid og kvalitet i tjenestene blitt en av de viktigste satsningsområdene for kommunen. Dette fordi vi tror at det å ha en fast arbeidsplass å gå til er viktig for den enkelte, men også fordi dette styrker kvaliteten på tjenesten. Så fremt den ansatte trives og er motivert for å gå på jobb, vil dette få positive følger for den som bruker tjenesten – enten det er jenta på 4 år i barnehagen eller bestefar på helsetunet.

Malvik Høyre ønsker tydeligvis å prioritere annerledes enn det Arbeiderpartiet har gjort sammen med Senterpartiet de siste fire årene. Kanskje Malvik Høyre kan synliggjøre ovenfor velgerne hva de vil prioritere i stedet? Slik Sørmo fremstiller det virker to nye ungdomsskoler, to nye barnehager og flere hele, faste stillinger å være dårlige prioriteringer.

Dersom Høyre får ordføreren, vet du ikke hva du får. Høyres lovnader om effektivisering er ikke annet enn valgflesk så lenge Høyre ikke viser hvordan en slik effektivisering skal foregå. Vi frykter at Høyres effektivisering innebærer kutt i arbeidsplasser, høyere sykefravær og dårligere tjenester for innbyggerne våre.

Valget i høst handler om mennesker. Det handler om å sikre gode tjenester for Malviks innbyggere, og det handler om å være en god arbeidsgiver for kommunens ansatte. Malvik Arbeiderparti er garantisten for dette.

Trond Hoseth, ordfører

Matz Ulstad, gruppeleder Malvik Arbeiderparti

Kristin Nybrodahl, formannskapsmedlem Malvik Arbeiderparti