Jeg håper at noen gir beskjed om hvem som har ansvar for trafikksikkerheten på vår østgående hovedvei!

Noen har ansvaret , MEN HVEM?

Søndag morgen skulle jeg prøve-gå denne strekningen. Målet med turen var Hegra. Tradisjonelt er søndag en fredelig dag for å gå en tur for oss myke trafikanter. Men du verden hvor feil jeg tok. Store tunge vogntog innbladet med privatbiler som ikke har søndag som hviledag. Tungtransporten må fram uansett ukedag!

Det fikk jeg erfare på min gåtur til Hegra. Jeg kom halvveis på min tur før biltransport måtte bestilles for resten av turen.

Jeg er vanligvis ikke skuggeredd, men dette ble i overkant hva en kunne tåle! En smal vei som er beregnet på maks to biler i bredden og da er det selvsagt ikke plass for en gående eller syklende ! De må bli veigrøfta for denne gruppen!

Mange savner at noen tar ansvar for at myke trafikanter kan få en fredelig og sikker gåtur en godværsdag uten å risikere liv og lemmer. Noe vi også må ta med er at dette er en skole - og arbeidsvei!

Hva må til for at noen ta dette veistykke alvorlig?

Er det en alvorlig ulykke som må skje før at veimyndighetene forstår at dette nærmer seg? Bare flaks at vi har unngått dette!