Som medlem i Stjørdal Pensjonistlag får jeg stadig spørsmål om hva vi har tenk å foreta oss overfor to av de viktigste servicebedriftene i kommunen vår, nemlig bankvesenet og drosjenæringen.

Jeg starter med bank først: Det som setter sinnene i kok, er den arrogante holdningen overfor bankenes trofaste kunder: Mange opplever å få problemer med å ta ut penger av sine konti, noen banker har fjernet sine automater.

Hensikten er det ikke mange som forstår. Resultatet kan bli at mange går tilbake til tida da madrassen var det sikreste stedet å gjømme kontanter på. Dette er ene og alene bankenes ansvar i jaget etter rasjonaliseringer og større overskudd i regnskapene. Pensjonistlaget vårt ønsker å få en forklaring på hva grunnen kan være.

Vi aksepterer ikke bortforklaringer for å skjule fakta. Vi forlanger ærlige svar.

Drosjenæringen: Dere har glemt at dere skal betjene kundene i distriktet deres. Det som skjer i dag, ser ut til å være at det viktigste er å få størst mulig inntekter til fjerne eiere.

En som fikk erfare vanskeligheter, var en som ringte kokka tre om natta og ble avvist med at det var ikke drosjer å oppdrive i vårt distrikt.

Samme kunde fikk to dager senere presentert en faktura på bruk av deres telefon. Det skjedde til tross for at kunden ikke fikk hjelp. Han fikk likevel regning.

Hva blir gjort når krise oppstår? Jeg håper at også denne etaten svarer ærlig og ikke prøver seg med bortforklaringer.

Vi venter spent på svaret!