Debatt

«Vil sikre grønne og eksportrettede arbeidsplasser over hele landet»

John Arve Forbord i Stjørdal Arbeiderparti. Foto: Arkiv