«Dette er en kraftig svekkelse av beredskapen og vil i verste fall føre til tap av liv»

foto