7. august 2021 startet det nye kollektivtilbudet i hele Trøndelag utenom Trondheimsområdet opp. AtB håper at vi her kan oppklare noen av spørsmålene som pensjonistlagene fra Stjørdal og Meråker stiller i debattinnlegget i Bladet 3. oktober, og på den måten bidra til at flere føler seg trygge på kollektivtilbudet i sitt område.

I forbindelse med oppstarten av nytt kollektivtilbud, ble endringene informert om og markedsført bredt, i både analoge og digitale kanaler. Dette vil fortsette videre fremover også.

Noen eksempler:

  • Annonser i papirutgavene til Bladet, Stjørdals Nytt og Adressa, både i ukene før og etter oppstart av det nye kollektivtilbudet, inkludert egne annonser om fleksibel transport.

  • Pressemeldinger ble sendt ut til alle redaksjoner både før og etter oppstart.

  • Vi sendte informasjonsmateriell til alle kommuner i fylket med oppfordring om å dele innholdet med sine innbyggere.

  • Vi har gjennomført dialogmøter med eldreforeninger, pensjonistlag og andre interessentgrupper.

  • Ruteinformasjon skal fortsatt være oppslått på alle holdeplasser og ruteopplysning får du også ved å ringe AtB kundesenter. I tillegg til reiseinfo på nettsiden vår og i appen AtB, så kan den som ønsker også få rutehefte på papir ved henvendelse til kundesenteret.

Vi fortsetter arbeidet med å informere om hele kollektivtilbudet og setter pris på alle innspill som kan bidra til at vi treffer målgruppene våre enda bedre.

Vi er glade for at pensjonistlagene i Stjørdal og Meråker ønsker å møte representanter fra AtB og vi ser frem til å finne et felles møtepunkt. En viktig del av dialogen og informasjonsarbeidet rundt kollektivtrafikken foregår nettopp i møter med kunder, samarbeidspartnere og interessentgrupper. Nå har endelig samfunnet åpnet opp igjen, og AtB har deltatt på møter med medlemmer fra flere eldreforeninger og pensjonistlag de siste ukene. Dette har vært gode arenaer hvor vi har vi fått med oss mange relevante innspill fra en viktig kundegruppe.

Utformingen av kollektivtilbudet ble gjort i tett dialog med alle kommuner i Trøndelag. Og mye er fortsatt likt som før. I Meråker er linje 670 mellom Stjørdal og Meråker uendret og bybussen «Pendelen», som nå heter linje 90, har tilsvarende tilbud som tidligere. Nytt fra august var at Stjørdal og Meråker har fått styrket tilbud med fleksibel transport. I tillegg ble linje 770 mellom Stjørdal og Hegra erstattet med fleksibel transport, siden den hadde lave passasjertall.

I tiden fremover vil AtB høste erfaringer og kunnskap om hvordan tilbudet med fleksibel transport fungerer. Vi har mulighet til å justere dersom det er behov for det - både basert på driftserfaringer - og på bakgrunn av innspill og prioriteringer fra kommunen sin side, innenfor de økonomiske rammene og ressurser som AtB rår over.

Under koronapandemien var det av smittevernhensyn dessverre ikke mulig å betale med kontanter om bord, men dette innfører vi igjen nå når landet er åpnet. Det finnes flere andre alternativer for billettkjøp, som hverken krever smarttelefon eller apper. Du kan f.eks. kjøpe billett ved å sende en helt vanlig tekstmelding til 2027, eller du kan bruke reisekort (t:kort) hvor du kan kjøpe ti enkeltbilletter på en gang, og trekke en billett hver gang du reiser foran hos sjåføren. Du kan også betale med bankkort på regionlinjene.

Når det gjelder spørsmålene om pasienttransport og åpningstider for drosje, så er dette utenfor AtBs ansvarsområde og må i tilfelle besvares av de riktige instansene.

Fra 4. oktober ble billettsone A utvidet til å inkludere hele Stjørdal og Melhus kommune, i tillegg til Trondheim og Malvik. Utvidelsen av sone A gjelder for alle reisende, enten du er voksen, barn, honnør, ungdom, student eller militær, og uansett om du pleier å kjøpe periodebillett eller enkeltbilletter for buss via AtB. Sone-endringen betyr at kollektivtransport for stjørdalingene blir langt billigere enn før. Med honnørbillett kan man f.eks. reise helt fra Stjørdal til Lundamo i Melhus kommune for kun 20 kroner.

Vi setter pris på innspill fra våre kunder for at vi skal kunne levere gode tjenester, og tilpasser tilbudet i dialog med den enkelte kommune basert på behov og erfaringer. Det er mange hensyn å ta, og vi tilrettelegger innenfor de rammene vi har til rådighet.