Ja, det mener jeg! Jeg har hatt flere ulike verv innen idretten i flere år, og grunnen til dette er at jeg brenner for et bredt, godt og innholdsrikt idrettstilbud til barn og unge i vår kommune. Jeg bor i Hommelvik, er medlem av Hommelvik IL og er derfor opptatt av tilbudet i størst grad skal være lokalt og så «bredt som mulig» til alle barn og unge som vil drive med idrett. Og med «bredt som mulig» i denne sammenhengen, så mener så mange idretter som mulig, slik at de kan prøve flere idretter samtidig når de er barn. Jeg mener det er viktig at alle barn som er i aldergruppen fra 5 år og opp skal få prøve ut så mye som mulig av det vi har å tilby, før de til slutt velger sin vei innen idretten. Et godt samarbeid mellom særidrettene innad i et idrettslag skal bidra til å legge til rette for dette.

Jeg er også opptatt av begrepet «breddeidrett». Dette handler om å tilrettelegge for de barna eller ungdommene som deltar for å treffe venner, være sosial, drive med fysisk aktivitet og ha det morsomt. Dette er etter min mening den største gruppen, spesielt i barneidretten. Det handler også om de i andre enden, de som mestrer idretten godt, som vil satse og har ambisjoner, men som også deltar for å treffe venner og ha det morsomt. Så har vi en så stor gruppe i mellomsjiktet, som er like viktig, der ligger nok mengden av utøvere. Poenget mitt er at alle er like viktige! Så for å ivareta «breddeidretten» må vi kunne tenke flere tanker samtidig, slik at vi klarer å ta vare på alle. Trolig må vi tenke annerledes, trolig må vi i visse grupper samarbeide både internt og på tvers av klubber, trolig må vi også endre på noe av det vi har gjort tidligere med tanke på hvordan vi legger opp ting – verden forandrer seg og vi må tilpasse oss!

Jørgen Løvset ble valgt til ny leder i hovedstyret for Hommelvik IL rett før sommeren. Nå har han trukket seg. Foto: Privat

Jeg mener at vi i HIL må tørre å se bredere på hva grunnene til frafall i eget idrettslag er, før vi konkluderer med at våre utfordringer er lik som andre klubber i landet. Jeg sier ikke at vi ikke har de samme utfordringene av de samme grunnene, men vi må sammen se på vårt «lille» idrettslag og finne hvor skoen trykker og sammen konkludere for å finne veien videre. Trolig vil vi se at vi deler de samme utfordringene, men at vi også har noen egne problemer som vi må løse.

Jeg ble valgt som leder i Hommelvik idrettslag før sommeren. Jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst og takket lenge nei til vervet, da jeg var veldig klar over at idrettslaget hadde en jobb å gjøre som handlet om veivalg og strategi fremover. Her sitter vi alle rundt bordet med ulike behov og tanker, og styret i hovedlaget sitt ansvar er å handle på vegne av alle særidrettene i idrettslaget, for alle som bor i Hommelvik, Sveberg, Muruvik og Mostadmark og for alle som har lyst å drive med idrett. En ganske så utfordrende og stor oppgave for et lite idrettslag med lang og stolt historie. Spesielt med tanke på endringene vi ser rundt om i særidrettene med stadig økende frafall, både fra barn, ungdom og frivillige voksne.

Jeg personlig mener vi skal kunne levere et godt tilbud i barneidretten (->12 år) her i Hommelvik. Dette er barn som i hovedsak ønsker å leke, møte venner, ha det gøy sammen og drive med idrett. Dette bør vi klare i Hommelvik IL. Selvfølgelig slår ambisjonene inn etter hvert, men det sosiale samspillet er en av de viktigste faktorene for denne gruppen.

I ungdomsidretten fra 13 år og 19 år ser vi at vi møter større utfordringer i enkelte kull og man ser at trenden er økende. Jeg mener vi skal jobbe hardt for å ha et godt tilbud i Hommelvik i alle fall til man går ut fra ungdomsskolen, men at vi må hjelpe kull som sliter pga. frafall med å lage gode samarbeidstilbud, slik at de som ønsker å drive med idrett får en mulighet til det. Enten om vi samarbeider internt der det er mulig, eller med andre lag i kommunen for å sikre tilbudet. Parallelt mener jeg at vi også må se på hvorfor våre barn og ungdommer slutter, og om det er noe vi kan gjøre for å få de tilbake.

Idrett for unge voksne og voksne fra 16 år og opp er utfordrende å drive, her trengs mye kompetanse og det er stadig større satsing. Her mener jeg vi helt klart må se på samarbeid med andre klubber for å ha et godt tilbud som har plass til alle som har lyst å drive med den aktuelle idretten. Jeg mener at min oppfatning om tilbud i barne- og ungdomsidretten, samsvarer med Hommelvik Idrettslag sin lov og intensjon. Det er det vi jobber for.

Høsten 2021 startet Hommelvik IL et strategiarbeid etter forslag fra fotballavdelingen. Dette var alle særidretter og hovedstyret positive til, her skulle vi se hvor veien går for Hommelvik IL og diskutere ulike strategier. Det ble påstartet, men ikke fullført. Et nytt styre kom på plass i hovedlaget i juni 2022, hvor man på første styremøte i juni, sa at vi etter ferien skulle starte opp igjen med det viktige strategiarbeidet.

Status nå er at jeg har valgt å trekke meg leder for Hommelvik idrettslag, da jeg opplever at avtroppende leder for styret i fotballavdelingen holder meg og tidligere leder personlig ansvarlig for påstander som er uriktige. Avtroppende leder for fotball mener mine tanker (ref. Hovedlagets lov) og visjoner om barne- og ungdomsidrett, strider helt imot deres egne tanker og begrenser fotballavdelingens utvikling. Det er jeg uenig i og derfor trekker jeg meg, da jeg ønsker dialog fremfor konflikt.

Jeg personlig har ikke tro på at hvis man åpner for å slå sammen lag på tvers av idrettslag for å kunne stille lag for f.eks. 6 og 7 åringer, gjør at flere barn blir med. Jeg personlig har sterk tro på at vi klarer å rekruttere nok barn og skape et godt tilbud også til fotball, for denne aldersgruppen i fremtiden.

Jeg mener at det også i fremtiden er plass til flere idrettslag i vår kommune, med et ulikt og bredt tilbud til alle våre barn og unge. Vi må selvfølgelig se på samarbeidsmuligheter for enkelte kull i ungdomsidretten der det er behov for det, og spesielt fra året de fyller 16 år og opp, det har jeg eller styret i Hommelvik idrettslag aldri vært uenig i. Jeg ønsker at alle som ønsker aktivitet skal få et tilbud om det.

Til slutt, jeg heier på frivilligheten og alle idrettslag i kommunen, vi har faktisk flere enn to. Samtidig ønsker jeg at HOMMELVIK IDRETTSLAG også består i fremtiden, at vi leverer et godt og variert sportslig tilbud i alle særidretter, til våre barn og ungdom i nærmiljøet.

Jeg står ikke fast i fortiden, jeg ser ikke på andre idrettslag som rivaler og jeg ønsker at vi tilpasser oss fremtiden. Endringer kommer til å skje, og de må vi tilpasse oss. Jeg mener at dette er mulig i Hommelvik idrettslag også i fremtiden.