Tirsdagens formannskapsmøte i Malvik kommune ble en gledens dag for frivilligheten i kommunen og idretten spesielt.

Et samlet formannskap besluttet at ny idrettshall i Hommelvik ikke skal utsettes slik kommunedirektøren har foreslått, men prioriteres. Jeg har stor respekt for politikerne våre som må ta krevende beslutninger og gjøre vanskelige prioriteringer som får konsekvenser for mange. I denne saken har våre folkevalgt tatt et tydelig verdivalg. Barn og unge skal prioriteres, og frivilligheten har en viktig rolle i arbeidet med gode oppvekstsvilkår.

Denne saken har skapt stort engasjement og politikerne har tatt på alvor både det elevene ved Hommelvik barneskole og Hommelvik ungdomsskole har satt ord på, og den bekymringen idretten har gitt uttrykk for. For to uker siden signerte ordføreren idrettspolitisk erklæring på vegne av Malvik kommune og allerede denne uken ser vi at politiske forpliktelser følges opp av konkret handling. Denne avgjørelsen kan våre folkevalgte være stolte av.

De skisserte planene med en hall med to håndballflater og aktivitetshall vil utgjøre en stor forskjell. En bedre julegave kunne ikke idretten fått. Anlegg er det viktigste rammevilkåret for aktivitet. Ingen anlegg, ingen aktivitet. Jeg er overbevist om at dette politiske vedtaket vil bidra til både å rekruttere flere, men også gjøre at vi greier å beholde det fantastiske engasjementet hos de mange frivillige innenfor idretten. Dette vil også ha stor betydning for aktiviteten vi kan tilby årene framover.

Nå ser vi fram til god dialog med kommunen for å realisere ny flerbrukshall i Hommelvik.