Dette er bare starten på de borgerlige partienes umenneskeliges holdning til de eldre i kommunen vår. At de eldre skulle ta den første støyten i redusering av sine trivselstiltak, sto det ikke noe om i valgprogrammene til disse partienes ved siste valg.

Våre politikere lovte at eldre skulle skjermes og heller få bedre vilkår. Er dette takken for at noen trodde på disse løftene?

I Bladet torsdag 24. mars leste vi et glimrende intervju med Bjarne Iversen på Lånke bosenter som ga klart utrykk for sin holdning til stenging av kjøkkenet på senteret i helgene og en hverdag. Dette oppfattet Iversen som negativ holdning til beboernes trivsel i en allerede vanskelig situasjon.

Hvem av våre andre eldresentre står for tur og vil få beskjed om kutt i deres trivselstiltak i dette pengejaget?

Det som forundrer meg, er at Krf blir med på dette. Jeg har bestandig oppfattet dette partiet som en garantist som stemmer for de eldres ve og vel. Hva er det med deres tanker i dag?

Det går mot et nytt valg igjen og da må dere finne nye triks for å skjule dette feilgrepet som de borgerlige har kommet opp i. Det slipper Ap, Sv og Rødt som forsto hva denne saken gjelder.

Dette gjelder ikke pengemangel, men at noen skal få ros for at de er flinke i pengesaker. Det blir spennende å se deres neste valgprogram og hvem dere klarer å lure i dette valget

Hilsen en som skal følge med.