Etter at Odd Roger Enoksen trakk seg på dagen som forsvarsminister etter VG-avsløringer, har spekulasjonene for ny statsråd blusset opp i de politiske miljøene. Flere trøndere er med i spekulasjonene.

Krigen i Ukraina setter sitt preg på spekulasjonene. Den som utnevnes, må ha tyngde til å gå rett inn i internasjonale møter med ministre fra andre europeiske land for å drøfte Norges holdning til krigen. Til dette kreves kandidater med både politisk tyngde og helst internasjonal erfaring.

Én slik kandidat er Marit Arnstad, som nevnes av flere. Hun er i dag parlamentarisk leder, og er blant partiets sterkeste kort i enhver posisjon. Hun nyter høy tillit både i partiet og utenfor, og har lang erfaring på det høyeste politiske nivået. Men hun er også viktig i den posisjonen hun har, og det sies fra kilder i partiet at hun er fornøyd med sin posisjon som parlamentarisk leder. Hun er selv i Vedums innerste krets, og deltar i drøftelser om partiets kabal.

Borten Moe

foto
Ola Borten Moe, i likhet med Marit Arnstad, håndterer flere sektorer. Foto: Arkiv

En annen trøndersk kandidat er Ola Borten Moe, som også anses som et sterkt politisk kort. Han oppfattes som noe mer kontroversiell enn Arnstad, men er samtidig respektert som politisk leder. Det sies imidlertid at han har ugjort arbeid i sin nåværende statsrådspost, og at hans primære ønske er å fortsette her. Men både Arnstad og Borten Moe håndterer flere sektorer, og vil ta de posisjoner som Vedum mener de bør ta for å få partikabalen til å gå opp.

En tredje trøndersk kandidat kan være Bjørn Arild Gram, som også har høy stjerne i partiledelsen. Men det beskrives som mindre sannsynlig enn de to andre. Gram vurderes å være på rett hylle som kommunalminister, etter sin lange erfaring som ordfører og i KS.

En svært aktuell kandidat kan også være bossen sjøl, nemlig Trygve Slagsvold Vedum. En partileder skal sanke stemmer, noe Trygve Slagsvold Vedum gjorde svært effektivt før valget. Å kombinere stemmesankingen med jobben som finansminister er mer krevende. Vedums slentrende og muntre stil fungerer ikke så godt i dette departementet. Med tøffe spareår, inflasjon og renteoppgang foran oss, må en finansminister fronte tunge tider. Enoksens avgang kan være en god mulighet for Vedum å komme seg ut av denne rollen.

Rokade?

Derfor kan man også se for seg en rokade, der Ola Borten Moe går inn som forsvarsminister, og Trygve Slagsvold Vedum overtar som minister for høyere utdanning. Senterpartiet har også andre personer som kan være aktuelle. Personer med mye forsvarspolitisk tyngde, men som er mindre kjent blant folk flest. Bengt Fasteraune, som kjenner sektoren godt, og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, skal være en mulig kandidat. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde kan også være en kandidat. Ingen av Innherreds kilder nevner disse to kandidatene, men de er omtalt av Aftenposten.

Sigbjørn Gjelsvik er i dag finanspolitisk talsmann, og skal være en person som nyter høy tillit i partiledelsen. Dersom han er aktuell som statsråd, er det mer sannsynlig å se for seg at han inngår i en rokade hvor partilederen forlater sin post som finansminister, og at Gjelsvik går inn der.

Tidligere partileder Liv Signe Navarsete har også lang erfaring fra utenriks- og forsvarskomiteen, men hun sies av Innherreds kilder å være lite aktuell for sentrale posisjoner i regjering. Aftenpostens kilder omtaler det samme.

Et annet scenario kan være en rokade som også inkluderer Arbeiderpartiet. Espen Barth-Eide fra Oslo vest beskrives fra forsvarskilder som en meget sterk kandidat til jobben som forsvarsminister. Han kan være et godt valg i den situasjonen Europa nå er i. Barth Eide har tung erfaring både i regjering og tung internasjonal erfaring, og dertil vært forsker innen internasjonal politikk. Han står både statsministeren og Nato-sjef Jens Stoltenberg nært. En utnevnelse av ham vil sørge for at statsministeren vil kobles tettere på den europeiske krisen.

Et firkløver med Jonas Gahr Støre som statsminister, Anniken Huitfeldt som utenriksminister, Espen Barth Eide som forsvarsminister og Jens Stoltenberg som Nato-boss vil være en gruppering som har høy tillit til hverandre. Barth Eide vil kunne bidra til en sterkere kobling mellom Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor. Dette kan være det Norge trenger i dagens situasjon. At trioen statsminister, utenriksminister og forsvarsminister kommer fra samme parti og samme politiske krets kan være en styringsmessig fordel i dagens spesielle situasjon.

Sp som klimaparti?

Dette vil i så fall bety at Senterpartiet vil måtte overta Espen Barth-Eides posisjon som klima- og miljøminister. Det trenger ikke å være en dårlig politisk ide. Både Sp og Ap kan være tjent med at Sp får denne posisjonen, siden de høye ambisjonene på klimaområdet antagelig må nedjusteres som følge av krigen i Europa, inflasjonen og den nødvendige spareperioden som må komme. Da vil det være politisk fordelaktig at Sp kan fronte denne politikken i stedet for Ap, siden Sp vil ha politisk gevinst at klimapolitikken gjøres mindre ambisiøs, mens det for Ap vil være motsatt. En annen bonus ved dette for Sp vil være at de får sette sitt stempel på miljøpolitikken, noe som vil kunne gi partiet viktige seire i rovdyrpolitikk og vernepolitikk.

Det vil gå noen dager før ny statsråd er klar, men det vil neppe ta lang tid. Landet kan ikke være lenge uten en forsvarsminister når vårt naboland går til storkrig midt i Europa.

Dette er en kommentar skrevet av Espen Leirset, ansvarlig redaktør i Mediehuset Innherred.