Kåre M. Børseth har lenge jobbet iherdig for sykkelvei mellom Hegra og Stjørdal sentrum. Det skal han ha ros for. Behovet for en sammenhengende og direkte sykkelvei på strekningen er stort, og dette er noe også Stjørdal SV har etterlyst i mange år.

I Bladet 12. oktober gir Børseth dessverre et misvisende bilde av behandlingen i kommunestyret av sykkelveiplanen. «Noen hevdet at jordvern var viktigere enn å skåne liv», skriver Børseth. Det er en grotesk påstand. Jeg hørte ingen i kommunestyrets debatt som framførte et slikt budskap. Hvem er det Børseth mener skal ha sagt dette?

Tiltak for gode sykkelveier og trafikksikkerhet er for viktig til å bli en debatt preget av stråmannsargumentasjon og feilaktige floskler.

Den nå vedtatte sykkeltraseen langs E14 har noen alvorlige mangler på vei inn i Stjørdal sentrum. Ligaardvegen i det trafikkerte krysset/rundkjøringen på Evja skal krysses av syklistene på bakkeplan, som opplagt kan skape mange farlige situasjonen. Ikke minst for unge syklister.

Den eksisterende gang- og sykkelveien langs Hognesaunevegen kunne med noen utbedringer være en bedre atkomst inn i sentrum, enn å følge E14 hele veien. Ved å vedta planen fra Hegra til Haraldreina, og kreve en nærmere utredning av Hognesaunet-traseen, kunne vi fått en best mulig sykkelvei samtidig som ødeleggelsen av dyrket mark ble kraftig begrenset.

I denne saken var det ikke noen nødvendig motsetning mellom trafikksikker sykkelvei og jordvern. Den eksisterende traseen langs Hognesaunevegen er såpass god at det for meg som syklist virker meningsløst ikke å bruke den som utgangspunkt. Jeg har også blitt kontaktet av flere som sykler jevnlig i området, og de peker entydig på Hognesaunevegen som et bedre alternativ. Det handler både om at man da kommer seg lettere inn i sentrum, og at dette er en mer skjermet trasé enn å følge den tungt trafikkerte E14. Ganske enkelt en mer innbydende sykkelopplevelse. Hvis man har for eksempel torget som mål – som antageligvis er langt flere enn de som har Ligaardkrysset som endestasjon for turen – er traseen langs E14 heller ikke særlig kortere enn den over Hognesaunet.

Ved å bruke lokalkunnskap, lytte til høringsinnspill og sette seg selv på sykkelsetet, kunne vi fått en helhetlig bedre planløsning, samtidig som vi kunne bevart mange dekar svært god matjord.