«Det virker som at særinteressene kommer først og fellesinteressene sist»