I det siste fylkestinget fremmet FrP et forslag om at man bør sende en uttalelse til finansminister Vedum der man oppfordrer til å redusere drivstoffavgiftene.

Men det ble et særdeles skuffende svar fra fylkesordføreren og et tannløst vedtak, med støtte fra samtlige andre partier enn Pensjonistpartiet og FrP. Istedenfor å støtte en felles uttalelse til finansminister Vedum, så foreslo fylkesordføreren at «fylkesdirektøren skal gi fylkestinget, via fylkesutvalget og hovedutvalgene en helhetlig oversikt over hvordan den ekstraordinære prisveksten påvirker folk, bygg og anlegg, næringsliv og økonomi i Trøndelag. Samt hvilken risiko ulike rentebaner utgjør for husholdninger, næringsliv og fylkeskommunens økonomi.»

En helhetlig oversikt? Hjelpe meg! Vi trenger da ikke å be fylkesadministrasjonen om å jobbe for å få en helhetlig oversikt over hvordan den ekstraordinære prisveksten påvirker innenfor ulike områder.

Akkurat som om man ikke har hørt nok om hvordan næringslivet og private husholdninger sliter og konkursene meldes inn? Fylkestingspolitikerne er like virkelighetsfjerne som den franske adelen var før revolusjonen – «Har de ikke brød, så kan de jo spise kake».

Dette er en hån mot næringer som går konkurs og må oppgi livsverket sitt. I tillegg til private husholdninger som ikke klarer å få endene til å møtes. Det svaret som fylkesordføreren ga i fylkestinget er akkurat like lite handlekraftig som den rødgrønne regjeringen for øvrig. Man skal sitte og vente og se, og utrede i det uendelige, uten å foreta seg noe for å avhjelpe situasjonen. Vedums latter har stilnet, kalkulatoren fungerer ikke og kaffekanna er tom. Det skal bli spennende å se hva regjeringen til slutt vil gjøre for å avhjelpe krisen, utover at de skal «vurdere det fortløpende», «se på saken» og «følge situasjonen nøye».