Jeg vil starte dette innlegget med at jeg synes at det er fantastisk at du Jenny Rolness har tatt deg tid til å ikke bare lese Bladet, men også å skrive et debattinnlegg. Ettersom du tydeligvis har en mening om min hjemby og hvordan vi håndterer måker, så får jeg vel svare da.

Det at Bladet fremstiller måkene som en plage for beboere, bedehus og barnehage, er ikke en fremstilling, men et faktum. At kommunelegen vil ha slutt på aktiviteten er ganske logisk, da dette er i et tettbebygd strøk, og det går utover beboernes ved og vel i og rundt eget hjem og nabolag.

Hva med måkenes velvære spør du. Ja, hva med deres velvære? De kan jo mates ved sjøen hvor de hører hjemme. Jeg ser ikke helt problemet her.

Er det ikke slik at det faktisk er maternes velvære du sikter til? Problemet er jo ikke måkene eller at de mates, men hvor dette blir gjort. For man kan jo spørre seg hvor du setter grensen? Det kan ikke være slik at det skal være greit å mate ville dyr og fugler hvor som helst uten å ta hensyn til miljøet rundt. Så hvorfor ikke mate de der de hører hjemme?

Så dette med «forståelse for fuglene og de som mater dem». Jeg har full forståelse for fuglene og at de kommer dit det er mat, men har ingen forståelse for late, såkalte forkjempere (dette gjelder de som ikke gidder å oppsøke fuglens naturlige oppholdssted, men lokker den dit de selv er). Disse gidder ikke å bevege seg ut fra egen hage for å mate fugler og de driter fullstendig i andre enn seg selv. De har nok ikke fullført en tanke på konsekvens og alternativer, annet enn å spare seg for å fylle opp egen matsøppel.

Når det gjelder rødlistet og risiko for å dø ut, så nevner du ikke om dette gjelder kun i Norge eller bestanden som sådan. Hekkemåken f.eks. er rødlistet i Norge, men IUCN (International Union for Conservation of Nature) anser den som levedyktig på verdensbasis.

«Måkene har snart ingen plass å gjøre av seg»? Det utsagnet kan jeg bare ikke ta seriøst. Men det som er sikkert er at alle som mater måker i byer og tettsteder hjelper verken måken eller forståelsen for dem. Måkene blir bare mer mislikte.

Ja, det er korrekt at ingen forsvarer måker. De trenger heller ikke å forsvares, fordi de er her ene og alene grunnet foring. Så uten noen late måkeforere så hadde ikke dette vært et problem. Det handler ikke om «fugler i nærmiljøet», det handler om store mengder feite måker som ikke hører hjemme her.

Hvis du ikke ser problemet med store mengder måker og små barn med mat i hånden, da vet ikke jeg. Skal vi da tilrettelegge alle skoler, barnehager etter mengden fugler som kommer som følge av at noen er så korttenkte at de lokker dem til seg i stedet?

Avslutningsvis vil jeg si at du Jenny Rolness har noe gode poenger, men dessverre bommer helt på temaet. Det handler om at folk mater ville dyr hvor ville dyr ikke hører hjemme. Det handler om at noen mennesker bør vise hensyn, og at hensynet til folk går før måker i byer og tettbygd strøk. Før du begynner med at vi tar plassen til måkene; Norge har en befolkningstetthet på ca. 16 pers pr km2. Altså ca. 62 500 m2 pr hode, eller 62,5 mål om du vil. Det er ikke akkurat trangt.

Det er flott at du engasjerer deg i lille Stjørdal. Men uansett årsaken til at du gjør det så husk å ta ballen (kildekritikk). Dette handler ikke om måker, men om folk som lokker ville dyr dit de ikke hører hjemme, for så å argumentere med «stakkars dyr».

Sigurd Endresen