Gjennom oppslag i media kan man lese om fornøyde, misfornøyde og frustrerte hundejegere og lokalpolitikere. Hva er saken? Statskog har unnagjort trekningen av sesong- og ukekort for småviltjakt med hund kommende sesong og et fåtall kort har gått til lokale hundejegere. Er noen overrasket? Ikke alle vinner i Lotto og Statskogs sin policy når det gjelder tildeling av jaktkort burde vært kjent.

Noen hundejegere vurderer flytting, andre er skuffet over lokalpolitikerne. Livskvaliteten er betydelig redusert. Å bo eller å ha tilhold i Meråker uten å kunne slenge hagla på ryggen å gå seg en jakttur forekommer meg helt uvirkelig og det er nesten i ikke til å tro, kan man lese i avisen.

Denne «viktige» saken har også vært debattert i kommunestyret. Her kom det fram at i kommuneplanens samfunnsdel har politikerne vedtatt bolyst som satsingsområde nummer 1 og med et delmål om å ha attraktive fritidstilbud for innbyggere i alle livsfaser.

Politikerne ønsker svar på hvilke muligheter de har til å sikre innbyggerne i Meråker jaktmuligheter med hund.  At innbyggere ikke sikres småviltjakt med hund er en rasering av tilbudet og historieløst sier en politiker. Sterke ord.

Eva Kristin Grøndal, utmarkskonsulent i Statskog sier at Statskog tenker først og fremst på viltet, så jegeren må komme i andre rekke. Kan vi se frem mot en bedre forvaltning av viltet i kommunen med Statskog som eiere? Grøndal viser også til den unike kommuneavtalen, en avtale som sikrer meråkerbyggen rettigheter til jakt som folk i andre kommuner ikke har, selv om den ikke gir adgang til å jakte med hund.

Gard Krogstad, leder for Meråker Jeger- og Fiskerforening, har registrert stor misnøye blant de lokale jegerne. Han sier videre at dette var som forventet, meråkerbyggen fikk plutselig hele landet som konkurrenter til den beste jakta, det som betegnes som «indrefileten» for småviltjegerne i Meråker. Blir spennende å se hva utfallet av høstens rypetellinger vil bli. Kanskje denne «indrefileten» har blitt vel mye stekt de siste årene og at utenbygds jegere vil se etter en annen «restaurant» neste år? Da vil det bli flere vinnersjanser for de lokale jegerne.

Regionsekretær Endre Alstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at de få rypejegerne i Meråker må se helheten i tilbudet fra Statskog. Han sier videre at han samtidig skjønner Statskog. Når Staten bruker 2,6 milliarder på å kjøpe en eiendom så er det litt vanskelig å gi noen få særrettigheter.

Jeg har jaktet med fuglehund i over 50 år og gjør det fortsatt. Flyttet til Meråker for 6 år siden og har pr. dato ingen planer om å flytte. Kjøpte jaktkort de to første årene, ordningen gjennom MB (Meraker Brug) gikk ut på at du kunne kjøpe et ukekort for 1 av 8 områder i september og etter 1. oktober kunne du jakte på alle 8 områdene, uten at et nytt kort måtte kjøpes. Grei ordning til en grei pris var min konklusjon.

Men så skjedde det noe med denne ordningen sesongen 21/22. Antallet kort pr. område ble redusert og prisen skrudd opp betraktelig. Skulle du ha tilgang på jakt de første tre ukene måtte du ut med 5-6000 kroner Var du ikke ute med å bestille kort tidlig nok, kunne du risikere og ikke få kort for det området du ønsket, selv om du var innenbygdsboende. Dessuten opplevdes jaktpresset som stort på disse områdene.

Hva med tilgangen på jakt etter 1. oktober? Antallet åpne områder ble redusert med tre, du fikk med andre ord nå redusert tilgjengeligheten med nesten 50 prosent. Et mye dårligere tilbud til hundejegerne!

Hvordan var så mulighetene for trening av jakthunder med MB som eiere? MB tillot ikke trening av hund på sine eiendommer med mindre du har kjøpt jaktkort for et av de åpne områdene, en liten del av kommunens areal. Resten av MBs eiendommer var forbeholdt de som hadde leid jaktarealer. Godt tilbud til innenbygdsboende?

Var ikke denne praksisen til MB bare en fortsettelse av nedprioriteringen av de lokale hundejegerne som startet mange år tilbake, en villet policy for å kunne prioritere andre betalingsvillig brukere?

Hvorfor engasjerte ikke den lokale jeger og fiskeforeningen seg nå? Hvor var lokalpolitikere som ville nå står på barrikadene for de lokale hundejegerne? Sitter igjen med et åpent spørsmål etter å ha lest innspill fra lokale jegere og politikere, snakket med jegere jeg kjenner i bygda.

Er det noen som har mistet sine privilegier etter at Statskog har overtatt som eier?

Har pr. dato ikke noe sesong- eller ukekort for områder i Meråker i høst, men satser på å kjøpe noen døgnkort. Før den tid drar jeg nordover til andre Statskog eiendommer i Nordland og områder som er tilgjengelig i Jämtland på andre siden av grensen. Dessuten så ser jeg frem til å kunne ta med meg hunden ut i de fine områdene i Meråker som nå blir tilgjengelig for hundetrening når båndtvangen oppheves.

Bård Rørvik

Hundejeger, fisker og turentusiast med fortsatt bolyst i Meråker.