Debatt

«Er Kimen i ferd med å bli et kulturhus med et fattigere innhold?»

Torstein Mørseth og Margrete Mære Husby (bildet) etterlyser, sammen med Inge Grøntvedt, en tydeligere satsing på kulturlivet i kommunen. De mener omorganiseringen i kommuneadministrasjonen fører til at kulturen blir nedprioritert. Foto: Bjørn Fuldseth