Debatt

«Hvem skal styre landet»?

Ole Herman Sveian og Ivar Vigdenes er henholdsvis varaordfører i Malvik og ordfører i Stjørdal. Begge representerer Senterpartiet. Foto: Privat