«Det er uetisk og moralsk forkastelig hvis vi gjør oss enda mer avhengige av utlandet for å spise oss mette»

foto