Så er Silje Ohren Strand frampå i et helsides innlegg i Bladet med synspunkter og klar kritikk av Arbeiderpartiets behandling av den såkalte Moan-saken. Det rettes spesiell kritikk mot et medlemsmøte i mars, hvor også tidligere ordfører blir satt i et dårlig lys.

Å gjøre dette er jo fullt lovlig selvsagt, men er det den beste måten å fremme sitt syn på da? Det er vel ikke slik at en vet alt, og så er de andre nikkedukker?

Moan-saken har vært, og er vanskelig for alle. Mange, og sterke synspunkter og meninger skal til slutt føre til et endelig vedtak, et vedtak som mange vil betrakte som et nederlag, men som mange også mener er til det beste for Hommelvik og Hommelviks utvikling som et levende lokalsamfunn.

Øystein Sneisen. Foto: Arkiv

Også i Arbeiderpartiet er det synspunkter som omfatter hele spekteret, og gjennom diskusjoner, medlemsmøter, kommer en til slutt fram til et vedtak som er retningsgivende for veien videre. Slik må det være i et demokrati.

I Moan-saken kan du si et klart nei, et klart ja, eller velge å gå inn i prosessen for å se om en oppnår en akseptabel løsning. Arbeiderpartiet har altså valgt, på demokratisk vis, å gå inn i saken for å se om en kan oppnå et resultat som en kan gå for. Oppnås ikke dette, så må en jo stemme nei. I et medlemsmøte.

Jeg vet ikke hvilken behandling saken har i de andre partiene, men jeg kan fullt ut stå for den måten Arbeiderpartiet har valgt.

Jeg synes det er flott at Silje velger å melde seg inn i Arbeiderpartiet for å kunne fremme sitt klare synspunkt der, men er det nødvendig å latterliggjøre tidligere ordfører i et avisinnlegg? Jeg er overbevist om at han oppriktig mente hvert ord han sa, og det må han vel i anstendighetens navn få lov til uten å få dette referert på en nedsettende måte i media.

I en hver levende organisasjon er det innimellom heftige diskusjoner, og da hender det at det kommer noen uoverveide slengbemerkninger. Det må en altså tåle, men når saken er ferdigbehandlet så må en gå videre som likeverdige medlemmer og venner.

Jeg har altså ikke sansen for å brette ut innholdet i et medlemsmøte i media, for det vil hemme debatten uansett hvilken sak det gjelder.

Jeg mener at du oppnår det motsatte av det du ønsker og brenner for Silje. Det skal være veldig høyt under taket i enhver organisasjon, men en må akseptere de demokratiske spillereglene.

Til slutt vil jeg anbefale deg Silje å fortsatt være en aktiv bidragsyter med dine klare synspunkter i Arbeiderpartiet, for der er det og skal det være høyt under taket.

Men la det skje i de rette fora, og ikke alltid i mediene.