«Om Malvik skal holde investeringstakten oppe uten eiendomsskatt, må det andre gode løsninger på bordet»