Debatt

«Nå er over halvparten av strandsonen i Hommelvik nedbygd, er det greit at også resten av strandsonen blir nedbygd?»

Moanområdet i Hommelvik