Det er kanskje på tide at innbyggerne i Stjørdal får et lite innsyn i hvordan lokalpolitikerne våre behandler framtida vår, og hvilke partier som forårsaker at vi opplever en negativ trend i kommunen vår.

Jeg plukker ut noen punkter som rammer oss alle. Dette er saker som glir glatt forbi i det offentlige liv. Det er på tide at flere av oss må våkne og ta del i debatten om framtida vår. Jeg har tatt ut noen punkter i verbalforslagene fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt i kommunestyremøtet 7. april 2022.

Forslag nr. 5: Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud til alle eldre i kommunen sammen med frivilligheten. Dette for å motvirke ensomhet og øke livsgleden. Dette forslaget ble nedstemt av de borgerlige flertallet i kommunestyret.

Forslag nr. 11: Det settes i verk målrettede tiltak for å styrke økonomien til lavinntektsfamilier og slik at vi kan redusere barnefattigdommen. Det kan blant annet skje ved at sosialhjelpen tilsvarende barnetrygd for de familiene dette gjelder, ikke blir avkortet. Dette forslaget led samme skjebne. De borgelige ville ikke være med på støtte disse familiene. Forslaget ble nedstemt.

Forslag nr. 13: Styrke lokalbussen Pendel’n som en del av arbeidet for å kutte klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud. Ingen forstår hvorfor dette ble nedstemt av de borgerlige.

Jeg må også få kommentere flertallets smålige oppførsel i budsjettforslaget om redusert kantinedrift ved Lånke/Stjørdal bosenter.

Dette er noen få punkter av 15 glimrende forslag som med ett unntak ble nedstemt. Til mine venner i den borgerlige leir: Er dette deres oppfatning av disse forslagene? Da blir jeg meget skuffet.

Håper at noen kan gi en god begrunnelse over en sånn stemmegiving.