«Mange bygdefolk er naturligvis urolige for at kampen de trodde var over, skal blusse opp på nytt»