«En slik ordning gir barn muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens lommebok»

foto