«Når kroppen svikter, kjenner vi det i toppen. Og når det koker i toppen, kjenner vi det i kroppen»

foto