Boligen i Saxe Viks veg er akkurat solgt – dette ble prisen