Denne boligen er nettopp solgt for nesten 4 millioner