Denne Saksvik-boligen gikk for nesten fem millioner kroner