Listen: 9.000.000 kroner for den dyreste leiligheten i Stjørdal siste måneden