Mellomriksveien 5185 har skiftet eier. Her er prisen.