Boligen stormer inn på topplisten i Malvik kommune siste måneden