Rådmann Fosse går

Stjørdalsrådmann Kjell Fosse (63) går.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og rådmann Kjell Fosse under siste møte i kommunestyret. 

New Articles

Ordfører Ivar Vigdenes og rådmann Kjell Fosse har blitt enige om at rådmannen frater sin stilling som øverste leder av administrasjonen i Stjørdal kommune fra 1. juni.

Fram til første oktober skal Fosse fungere som rådgiver for stjørdalsordføreren og arbeide med kommunereformen.

I utkastet til fratredelsesavtale som nå legges på bordet til politikerne i formannskapet, sikres Kjell Fosse full rådmannslønn i to år etter fratredelsen. Avtalen innebærer at kommunen plusser på rådmannens pensjon. Stjørdalsrådmannen har en lønn på 1,1 millioner kroner i året.

At rådmann Kjell Fosse nå fratrer, slo ned som en bombe i rådhuset da det ble kjent fredag ettermiddag. Rådmann Kjell Fosse inngikk i fjor en ny åremålsperiode med kommunen. Han skulle etter planen fungere fem år til.

Det spekuleres nå i at sluttpakken til stjørdalsrådmannen skyldes uenighet med ordfører Ivar Vigdenes. Ordføreren presset på slik at rådmannen trakk et saksframlegg om budsjettet som gikk imot ordføreren og den politiske maktblokka sin politikk.

Rådmannen konkluderte med at budsjettvedtaket like før jul om å slå sammen Hegra barneskole og Hegra Ungdomsskole, var ulovlig. Etter at rådmannen fikk beskjed fra ordføreren om «å tenke seg om», laget rådmannen et nytt saksframlegg med motsatt konklusjon.

Stjørdalsrådmannen og framtredende politikere i blant flertallspartiene har også vært uenige om den økonomiske virkelighetsbeskrivelsen for Stjørdal. Rådmannen har foreslått både parkeringsavgift og eiendomsskatt, men blitt avvist av ordfører-partiene.

Rådmann Kjell Fosse satt fredag ettermiddag opptatt i møte. Han ønsket ikke å kommentere sin fratreden ut over det som står i sakspapirene og avtalen som legges på bordet til politikerne.

Også stjørdalsordfører Ivar Vigdenes er knapp i sine kommentarer. Heller ikke ordføreren ønsker å si noe om saken.

– Er det ordføreren som nå skviser ut rådmannen fordi ordføreren ikke får det som han vil hos rådmannen?

– Jeg kommenterer ikke personalsaker, sier Ivar Vigdenes.

Stjørdalsordføreren må nå ut i markedet og se seg om etter ny rådmann. Avtalen som ligger på bordet, gir ordføreren rett til å starte prosessen umiddelbart.

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve tar rådmannens fratreden som et tydelig signal fra den politiske maktblokka.

– Vi i opposisjonen har lenge skjønt at rådmannen har vært satt under hardt press, sier Håve.

Han understreker at opposisjonen i kommunestyret ikke har vært involvert i rådmannens fratreden.