"Et flott forbilde for alle kvinner"

Tove Moe Dyrhaug er tildelt Madame Beyer prisen 2016.

Tove Moe Dyrhaug på Manifestasjon, arrangementet der hun ble tildelt prisen som Årets kvinnelige leder 2016. 

New Articles

"Årets vinner er et flott forbilde for alle kvinner som vil og kan i nærings- og arbeidslivet i Trondheimsregionen", heter det blant annet i begrunnelsen for tildelingen.

"Rivende dyktig"

Tove Moe Dyrhaug er som kjent daglig leder i Rosenborg Ballklubb (RBK). Hun er en av svært får kvinnelige idrettsledere i Norge. Hun var den førse kvinne i Europa som ble daglig leder i en toppklubb for menn.

I begrunnelsen heter det videre at hun "har bidratt til en økonomisk snuoperasjon for RBK. Hun beskrives som rivende dyktig og nyter stor respoekt i bransjen".

Tøffe valg

Begrunnelsen sier også at Tove MOe Dyrhaug har motg til å ta tøffe valg. I jobbsammenheng har hun valgt utradisjonelt og tatt en posisjon i en bransje som både i Norge og ikke minst internasjonalt er svært mannsdominert.

Slik juryen ser det er dette helt i Madame Beyers ånd.

Kvinnelig leder

Madame Beyer prisen er Sparebank 1 SMNs pris til årets kvinnelige leder i Trondheimsregionen. Prisen deles ut i samarbeid emd Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Prisen består av 50.000 kroner, samt et kunstverk.

Institusjon

Madame Beyer var i sin tid en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim. Da mannen døde, valgte hun å lede virksomheten videre selv, noe som var et høyst utradisjonelt valg på 1700-tallet.

Madame Beyer var en meget gavlild og gjestfri kvinne, og hun var nærmest en institusjon i byen.