- Alt ligger til rette for å blåse nytt liv i bygda

Mostadmarkutvalget møttes for andre gang denne uka.

F.v. Frank Schmiemann, Odd Bjørkli, Bernt-Ole Ravlum, Ole Christian Iversen, Solvi Skogstad, Anita Fredriksen, Jim Rune Krogstad, Per Hembre, Karin Renå, Stig Oddbjørn Aas, Johannes Stöhr, John-Atle Skjerve, Håvard Rønning og Laila Tøndel.   Foto: Ole H. Sveian

New Articles

Arbeidsutvalget for Mostadmark og leder Stig Oddbjørn Aas har fått et rikholdig materiale å arbeide med.

Mandag møttes de for andre gang.

– Vi er en gruppe på femten personer som er bredt sammensatt fra lag og foreninger, politikere, Malvik kommune og Meraker Brug, sier Aas.

Han forteller at på mandagens møte kom det fram ideer og en del ting som de skal se nærmere på.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe på fem personer som består av Karin Renå, Johannes Stöhr, Ole Hermann Sveian, Per Hembre og meg. Det er litt tidlig å legge frem saker til avisa, før vi har sett nærmere på dem. Men det er ikke noen hemmelighet at hvis bygda skal utvikle seg, så trenger vi tilflytting av nye mostinger også trenger vi næringsutvikling. Vi sliter også med dårlig internett. I tillegg er det en del enkeltsaker som har kommet på bordet, sier Aas som er litt forsiktig med å komme med for mange detaljer før de skal legge frem saken til kommunestyret i april.

– En del av det vi diskuterer må inn i arealplanen som skal vedtas av kommunestyret i april.

Vei til Sveberg

– Noe mer kan du vel komme med?

– Vi kunne tenkt oss en vei til Sveberg. Men vi er i tenkeboksen ennå og flere av ideene vi har på bordet ligger fram i tid. Å få fart i Mostadmark er ikke noe som blir gjort over natta. Men internett er noe som vi bør få en løsning på snart, sier Aas

Foldsjøen

Foldsjøen er også en viktig del av Mostadmark.

– Mange i bygda er oppsatt på å bevare den. Derfor er det fint at Meraker Brug er med i utvalget, slik at de kommer til orde i alle sakene. Det gjelder også tilflytting av nye mostinger. Da trengs det boligbygging og Meraker Brug, som er den største grunneieren i bygda, vil være en sentral aktør.

– Tror du at dere vil få liv i bygda?

– Ja, det tror jeg. Ellers ville vi ikke har holdt på dette. Men hvordan og hvilke tiltak som skal til, er litt for tidlig å si ennå. Og er det noen som har noen gode ideer vil vi gjerne at de tar kontakt, slik at vi kan ta dem med i arbeidet. Hvis det er noen som kan tenke seg å videreutvikle Mostadmark med ideer og penger, så er de hjertelig velkommen.

Har sovet

Han er klar på at bygda har sovet i timen.

– Ja, og derfor må vi se hva vi kan gjøre selv for å sette Mostadmark på kartet. Engasjementet i gruppa er sterkt. Og det kom mye folk på folkemøtet, så det lover godt.

– Er det håp for Mostadmark?

– Ja, det vil jeg absolutt si. En del er opp til oss selv, men det ser ut for at vi trenger noen døråpnere. Vi har mange av de samme utfordringene som andre bygder, men har en fordel med at vi har en ganske sentral beliggenhet. Vi har kort avstand til både Trondheim og flyplassen. I tillegg har vi en stor arbeidsgiver i Jøssåsen Landsby. Så alt ligger til rette for at vi kan blåse liv i bygda igjen, sier Stig Torbjørn Aas, leder av utvalget.