Stavsjøen kan bli drikkevannskilde i Malvik:

- Vil ødelegge det vi har jobbet for de siste 20 årene

Advarer kommunen mot å velge kyllingfabrikk foran friluftsliv.

Daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker, er bekymret for at friluftslivet ved Stavsjøen skal bli begrenset.   Foto: Trond Nøstberg

New Articles

Malvik kommune vurderer å gjenåpne Stavsjøen som drikkevannskilde for å dekke vannbehovet for Norsk Kylling – dersom bedriften velger å flytte fabrikken fra Støren til Sveberg.

– Det vil være helt uakseptabelt å legge strenge restriksjoner på bruken av friluftsområdet i og rundt Stavsjøen. Dette er et av de viktigste og mest brukte områdene for ulike friluftsaktiviteter i Malvik og i Trondheimsregionen. Dersom det blir badeforbud og forbud mot organiserte aktiviteter vil det ødelegge det som er utviklet her de siste 20 årene, sier daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker.

Han kan ikke få seg til å tro at Malvik kommune vil prioritere vannforsyningen til en kyllingfabrikk foran folkehelse og friluftsaktiviteter.

–Det tar mange år å få etablert gode vaner for en aktiv livsstil og nærhet til sitt friluftsområde, dette har man lyktes godt med i Stavsjøområdet, som har befestet sin rolle som rekreasjonsområde i skjønn forening med et aktivt skogbruk, sier han.

Kan ikke levere nok vann

Det er teknisk etat i Malvik kommune som forrige uke informerte politikerne i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) om at det ble vurdert å gjenåpne Stavsjøen som drikkevannskilde, med de restriksjonene som følger med, for å tilfredsstille behovet for produksjonsvann til Reitan-eide Norsk Kylling, som vurderer tre alternative tomter for sin nye fabrikk.

Den såkalte Kjeldsbergtomta, naboeiendommen til Abrahallen på Sveberg, var vurdert som det alternativet hvor fabrikken raskest kunne realiseres fordi tomta er ferdig regulert til industriformål. Men i forrige uke, dagen før bedriftens styre valgte å utsette avgjørelsen om lokalisering, ble det kjent at Malvik kommune ikke kan levere den vannmengden fabrikken har behov for.

Fremtidig vannforsyning til industriområdene på Sveberg skal skje med en ny rørledning fra Jonsvatnet i Trondheim. Men den løsningen er avhengig av at en får lagt ny vannledning i forbindelse med utbyggingen av E6. Derfor ser kommunen på en midlertidig alternativ løsning der reservevannkilden Stavsjøen midlertidig blir oppgradert til vannkilde for kyllingfabrikken, dersom Norsk Kylling ender opp med å velge tomta i Malvik. Styret i bedriften har utsatt beslutningen om valg av tomt, og samtidig utsatt byggestart for den nye fabrikken med ett år.

Populært utfartsområde

–Her ligger friluftsområdet nært det nye store boligområdet på Sveberg, og med god tilgang fra andre deler av kommunen og regionen. Det gjør området ved Abrahallen og Stavsjøen til et unikt utgangspunkt for friluftsaktiviteter, og et utgangspunkt for turstiene som er godt tilrettelagt både sommer og vinter. Søndag 15. januar var det 1782 som passerte telleren her ved Stavsjøen. Siden tellinga startet ved årsskiftet 2015–16 er det registrert 50.000 som har passert telleren på turstien. På friluftsdagen i august i fjor var 750 mennesker innom aktivitetene som ble arrangert ved Stavsjøen, sier Flataker.

Midlertidige restriksjoner

Dersom Stavsjøen gjenåpnes som drikkevanskilde vil det være for en midlertidig periode inntil det er bygd ny vannledning fra Jonsvatnet.

–Selv om det vil være snakk om midlertidige restriksjoner på bruken av friluftsområdet ved Stavsjøen vil det være alvorlig for arbeidet for bedre folkehelse. Det tar tid å tilrettelegge så bra som det er gjort her ved Stavsjøen. Fjernes muligheten for aktiviteter en periode, vil det ta lang tid å bygge det opp igjen etter at kommunen har fått orden på vannforsyningen til industrien, sier Flataker.

– Det er alvorlig dersom organiserte friluftsaktiviteter blir forbudt ved sjøen. Det vil bety at den populære friluftsdagen ikke kan arrangeres. Sommer-Malvik kan ikke legge aktiviteter i eller rundt Stavsjøen. Ingen foreninger eller organisasjoner vil kunne invitere til felles aktiviteter med bading, grilling eller isfiske. Noe som også vil kunne ramme barnehager og skoleklasser, som da må finne andre steder for sine utflukter, sier Flataker.