Tidligere innsig av laks kan gi god fiskestart

Laksen har kommet ei uke tidligere enn de siste årene.

Gunnar Daniel Fordal Stjørdalselva Elveeierlag ser tegn til at det kan bli en god laksesesong.   Foto: Richard Bakken

New Articles

Laksefiskerne starter sesongen 1. juni i Stjørdalselva. Men i Namdalen startet de ivrigste opp allerede 15. mai i Bjøra. I løpet av de første 10 dagene er det blitt tatt 24 lakser.

17 kilo

Den største ble tatt 19. mai, en rugg på 17.7 kilo. En god start selv på ei tidlig elv som Bjøra. Vanligvis tas det alt fra en håndfull til femti lakser i denne elva før 1. juni, og de fleste blir tatt de siste fem dagene i mai.

NINA har et prosjekt hvor de undersøker hvor mye og når laksen vandrer inn Trondheimsfjorden og Namsenfjorden. Fisken fanges i kilenot og merkes. Årets fangst fra disse kilenøtene viser at det er merket like mange lakser nå som en uke senere de siste fire årene.

Lover godt

Det er signaler Gunnar Daniel Fordal Stjørdalselva Elveeierlag mener lover godt for åpningen av fisket i Stjørdalselva.

– Dette bryter litt med trenden hvor innsiget har kommet senere og senere. Det er beroligende at laksen ser ut til å komme tidligere igjen. Sannsynligvis vil det bli mer laks i elva ved sesongstart sammenlignet med i fjor. Vi hadde et bra mellomlaksår i fjor og det er et tegn på at vi vil få et godt år med storlaks. Det var lite smålaks i fjor, men vi har i flere år sett at det kan komme bra med mellomlaks likevel, sier Fordal.