Åpner ikke for laksefiske i Homla

For lite laks i elva til at det kan fiskes.

Tor Hammer, leder i Homla elveeierlag tilbyr ikke laksefiske til sportsfiskerne denne sommeren.   Foto: Richard Bakken

New Articles

Homla elveeierlag har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at av hensyn til laks- og sjøørretbestanden i Homla, blir det ikke fiske i Homla i 2017.

I fjor sommer ble fisket åpnet i juli måned etter at Malviks eneste lakseelv hadde vært fredet i to sesonger. Det ble kun tatt 13 laks i løpet av den tiden fisket var tillatt. Nå fredes elva igjen for denne sommeren.

Elveeierlaget skriver at undersøkelser viser at tilstanden til fiskebestandene er dårlig. For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd, velger Homla elveeierlag å stenge elva for fiske i år. Styret i Homla elveeierlag valgte i møte 7. juni å stenge elva for fiske etter laks i 2017. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning. Undersøkelser viser at gytebestanden av laks ikke oppnår gytebestandsmålet. For å sikre seg at det fiskes fra et høstbart overskudd, velger elveeierlaget å ikke åpne for fiske i år.

Siste rapport fra gytefisktellingen i 2016 gir derimot forhåpninger om at sterkere årsklasser kan gi bedring i gytebestanden i 2018-2019. Det øker sannsynligheten for å det er forsvarlig å åpne opp for fiske igjen.

Det vil bli gjennomført gytefisktelling og ungfisktelling i Homla også i 2017.